دانشجویانی که نمره آنها از ۴ پائین تر می باشد ، بایستی مجددا فصول مربوط به میان ترم را در پایان ترم امتحان دهند.
 
 
۱- رسول روشنفر گیاه پزشکی 2.35
۲- احمد جمافر گیاه پزشکی 2.35
۳- حامد گلوی گیاه پزشکی 1.5
۴- محمد مهدی رضائی گیاه پزشکی 1.05
۵- سید مبین هاشمیان گیاه پزشکی _
۶- محمد هدایتی گیاه پزشکی 1.7
۷- عبدالرضا نکاحی گیاه پزشکی 1.55
۸- فرشاد نمرودی گیاه پزشکی 1.4
۹- بهروز کوهکن گیاه پزشکی 0.95
۱۰- مبین قربانی نصر آبادی گیاه پزشکی 0.85
۱۱- مقداد جلالی مقدم گیاه پزشکی 2.15
۱۲- عبدالناصر سن سبلی گیاه پزشکی 1.55
۱۳- شهریار شیر محمدلی گیاه پزشکی 1.1
۱۴- محرم رامشینی گیاه پزشکی _
۱۵- سید احمد حسینی گیاه پزشکی 3.5
۱۶- محمد حسین آقاملایی گیاه پزشکی 0
۱۷- وحیده حاجی میرقاسمی گیاه پزشکی 3.25
۱۸- فاطمه مقدم گیاه پزشکی 2.3
۱۹- سحر عبدالرسول گیاه پزشکی 7
۲۰- مامه گل یوسفی گیاه پزشکی 2.95
۲۱- شیوا قهرمانی گیاه پزشکی 2.55
۲۲- سمیرا دهقان گیاه پزشکی 2
۲۳- کلثوم باقری گیاه پزشکی 4.9
۲۴- هدیه عرب بالاجلینی گیاه پزشکی 1.9
۲۵- معصومه زرین پور گیاه پزشکی 3.45
۲۶- سارا صفایی گیاه پزشکی 0.3
۲۷- معصومه بزی گیاه پزشکی 4.9
۲۸- فاطمه نظری گیاه پزشکی 5.35
۲۹- شهربانو حاجیلری گیاه پزشکی 6.1
۳۰- بهناز امینی گیاه پزشکی 5.65
۳۱- مهسا حنیفی گیاه پزشکی 0.9
۳۲- مرضیه مالک گیاه پزشکی 2.55
۳۳- نسیم شیخ نظری گیاه پزشکی 4.45
۳۴- نازنین سرای لو گیاه پزشکی 1.5
۳۵- میکائیل امینی زراعت و اصلاح نباتات 1.95
۳۶- احمد صفری زراعت و اصلاح نباتات 2.7
۳۷- مرتضی شکی زراعت و اصلاح نباتات 2.75
۳۸- یار محمد یاری خواجه زراعت و اصلاح نباتات 2.1
۳۹- پویان جعفری ایزدیاری زراعت و اصلاح نباتات 1.85
۴۰- قربانعلی توکلی زراعت و اصلاح نباتات 1.55
۴۱- علی اصغرپور زراعت و اصلاح نباتات 1.35
۴۲- هادی بای زراعت و اصلاح نباتات 3.7
۴۳- مرتضی حمیدی زراعت و اصلاح نباتات 1.45
۴۴- مسعود حاتم نژاد زراعت و اصلاح نباتات 0.75
۴۵- بهنام گلبینی مفرد زراعت و اصلاح نباتات 0.9
۴۶- بنیامین حسینی زراعت و اصلاح نباتات 3.55
۴۷- میلاد سوخته سرایی زراعت و اصلاح نباتات 1.1
۴۸- فرزاد حسینلو زراعت و اصلاح نباتات 1.7
۴۹- بهرام اسلامی زراعت و اصلاح نباتات 3.1
۵۰- اسکندر گوکلانی زراعت و اصلاح نباتات 2.8
۵۱- فرشید ابراهیمی نژاد زراعت و اصلاح نباتات 0.5
۵۲- آی لر کلته زراعت و اصلاح نباتات 5.5
۵۳- مریم گرگانی زراعت و اصلاح نباتات 4.8
۵۴- فاطمه زرگری زراعت و اصلاح نباتات 4.05
۵۵- مطهره بهداد زراعت و اصلاح نباتات 1.45
۵۶- آی سن سوداگر زراعت و اصلاح نباتات 4.75
۵۷- ندا گلبینی مفرد زراعت و اصلاح نباتات 1.9
۵۸- سیده مینا حسینی زراعت و اصلاح نباتات 2
۵۹- آذر سیستانی زراعت و اصلاح نباتات 3.4
۶۰- بهاره منوچهری راد زراعت و اصلاح نباتات 2.45
۶۱- فرزانه سپهری زراعت و اصلاح نباتات 1.4
۶۲- مهسا هزارجریبی زراعت و اصلاح نباتات 3.55
۶۳- سارا ایزانلو گیاه پزشکی 0
۶۴- جواد غریب آبادی گیاه پزشکی 1.55
۶۵- حمید رضا کیخائی گیاه پزشکی 2.85
۶۶- ابوطالب تجری گیاه پزشکی 2.55
۶۷- شایسته صفری زراعت و اصلاح نباتات 4.05
۶۸- سید محمد میر دیلمی زراعت و اصلاح نباتات 2.15
۶۹- قاسم سوخت سرایی زراعت و اصلاح نباتات 2.7
۷۰- بهاره جوانمردی گیاه پزشکی 0.6
۷۱- ارسلان دروهی زراعت و اصلاح نباتات 1.85
۷۲- پریسا عقیلی زراعت و اصلاح نباتات 5
۷۳- راضیه یوشنی زراعت و اصلاح نباتات 1
۷۴- سیاوش اسلامی زراعت و اصلاح نباتات _
۷۵- محمد صفا بغدادی گیاه پزشکی 3.8
۷۶- غلامحسین تازیکی گیاه پزشکی 1
۷۷- مهدی قندهاری زراعت و اصلاح نباتات _
۷۸- دانیال مهدوی گیاه پزشکی 0
۷۹- مطهره جهانگیر زراعت و اصلاح نباتات 3.65
۸۰- آرمینا مصدق زراعت و اصلاح نباتات _
۸۱- سحر حشمت چترودی زراعت و اصلاح نباتات 4.15
۸۲- مهرنوش قاسمی زراعت و اصلاح نباتات 2.35
۸۳- پرستو اسماعیلی زراعت و اصلاح نباتات _
۸۴- مجتبی کری زراعت و اصلاح نباتات 1.75
۸۵- حسین اسفندیاری گیاه پزشکی 1.2

 

مهدی شیرکوند |